Sportsskader

_AML8597Ashch

En korrekt og hurtig behandling af en sportsskade mindsker følgerne efter skaden og afkorter således genoptræningsforløbet. Resultatet bliver, at du hurtigere kan genoptage din sport. Derfor kan det være relevant at henvende sig hos Furesø Fysioterapi, også uden en lægehenvisning.

Hos Furesø Fysioterapi er du sikret en præcis og korrekt behandling af en hvilken som helst skade i bevægeapparatet.

Akutte skader og overbelastningsskader
Overordnet kan sportsskader inddeles i akutte skader og overbelastningsskader. Akutte skader opstår pludseligt, f.eks. når du træder forkert, får et slag eller forstrækker en muskel. Ved den akutte sportsskade overstiger belastningen vævets styrke, og vævet bliver beskadiget.

Overbelastnings skader opstår derimod langsomt, og symptomerne kommer snigende over tid. Årsagerne kan være mange. Eksempelvis kan overbelastningen opstå som følge af, at vævet ikke har de rette betingelser for at optage næringsstoffer eller afgive affaldsstoffer. Vævet får dermed for lidt næring og ilt og nedbrydes langsomt.

Se mere på Netdoktor.dk