Michala Steen Trolle

Fysioterapeut | Medejer af Furesø Fysioterapi

Interesse indenfor både manuel terapi og træningsterapi.

10 års erfaring i undersøgelse, behandling og træning af knæskader.

Arbejder i behandlingen mod at genoprette optimal ledstilling og -funktion lokalt i det symptomgivende led samt de tilhørende muskelslynger, som involverer hele kroppen. Der arbejdes udfra en holistisk tilgang, hvor også kost og livsstil kan inddrages.

Instruktør på knæhold ved Furesø Fysioterapi. Underviser i GLA:D konceptet sammen med fysioterapeut Jesper Christensen. Varetager behandlingen af langt størstedelen af klinikkens knæpatienter.

Manuel uddannelse indenfor osteopati og Mulligan Concept. Desuden videreuddannelse indenfor McKenzie, dynamisk stabilitet og idrætsfysioterapi.

Har taget kursusrækken “Funktionel Knæekspert”, “Funktionel Skulderekspert” og “M2P Level 1” hos Move2Peak v. Casper Hastrup. Her arbejdes efter en biomekanisk behandlingsmodel, hvor hensigten er at behandle den underliggende årsag til de symptomer, patienten præsenterer, og ikke kun symptomet.

  • 2007- Furesø Fysioterapi, Farum
  • 2007- medejer af Furesø Fysioterapi
  • 2005-2006 – klinisk underviser i fysioterapi på KASGentofte
  • 2002-2006 – Fysioterapeut på KASGentofte med speciale i genoptræning og behandling af ortopædkirurgiske og reumatologiske patienter.
  • 2002 – Proffessionsbachelor i fysioterapi ved Fysioterapeutskolen i København.