Osteopati

Osteopati er for alle de personer, som har problemer i bevægeapparatet.  Herunder også patienter, som tidligere har forsøgt andre former for behandling, men hvor den ønskede effekt udebliver.

Osteopati er også gavnligt for personer, der vil forhindre problemer i at opstå.

Osteopatisk filosofi
Osteopati drejer sig om at sætte kroppen i gang med at hele sig selv. Osteopati betragter kroppen som en helhed, og behandler kroppen som en helhed. Osteopati behandler naturligvis også strukturerne der giver problemer.

Vigtigere er dog, at årsagen til problemernes opståen behandles. Dette sker altid på grundlag af en meget grundig og særdeles omfattende undersøgelse, hvor det klart fastlægges, hvilke strukturer der er symptomgivende og hvilke årsager, der ligger til grund for symptomerne.

Herefter fastslås det, om der er indikation for osteopatisk behandling eller om det er nødvendigt med supplerende lægefaglig  diagnostik.

Osteopatiske teknikker
En Osteopat D.O. benytter udelukkende forfinede manuelle teknikker som manipulering, mobilisering, fascie teknikker, muskelenergi teknikker, viscerale teknikker, cranio– sacrale teknikker,  holdningskorrektion, og hvis det er nødvendigt, også kostvejledning.
De fleste finder en osteopatisk behandling meget effektfuld men samtidig blid og behagelig.

Priser
Første konsultation:    699 kr.
Normal behandling:    599 kr.

Flere forsikringsselskaber dækker osteopati. Læs mere her.